Jazykové pobyty v Rusku

 

Jazykové znalosti procvičujeme přímo v terénu

Jazykové praktické pobyty propojují výuku s turistikou a poznáváním lidi a jejích kultury. Jde o procvičování jazykových dovedností přímo v terénu. Využíváme metodu, kde studenti musí vykonávat různé úkoly v cizím jazyce a domlouvat se mezi sebou i s místními. Součástí ovládání jazyka je i zpracování individuálních úkolů během samotného zájezdu. Je to pro lidi, které mají zájem o skutečné poznání, otevřené novým dojmům a vztahům. Je to i pro začátečníky, kteří tak mohou rychle ovládnout základy jazyka. Skrze tento inovativní přístup ve výuce poznají jazyk spolu s kulturní složkou.

 

Jak vypadá standardní zájezd?

Skupina se před zájezdem obdrží materiály, které si každý sám nastuduje. V případě potřeby sjednotit jazykovou úroveň skupiny může proběhnout i přípravný kurz. A pak už se jede, hraje, komunikuje a domlouvá se. Vedoucí skupiny současně vystupuje i jako průvodce a učitel. Po skončení zájezdu se skupina studentů sejde a vyhodnotí úkoly a nové poznatky.

 

Naše výlety:

Bílé noci severných Benátek a ruská divočina (bydlení v rodině, památky, příroda, starobylá architektura; červen, Petrohrad a okoli, Rusko)

Za kořenem mládí (hory, stan; září, Altaj, Rusko)

Jazykové pobyty v Rusku