Ruský lidový tanec

Ruský lidový tanec se dělí na vesnický a scénický.
Vesnický souvisí se svátky nebo obřady. Scénický tanec sjednocuje standardní prvky a technika tance je více propracovaná.
Na našich hodinách Ruského lidového tance se stihnete pobavit, zatančit i poznat něco nového.
Standardní hodina začíná krátkou rozcvičkou, dále se naučíme několik tanečních prvků, které ke konci hodiny spojíme do tance s lidovou písni. Na závěr, když nám zbude čas, naučíme se nějakou ruskou taneční hru.

Přihlaste se od září 2016 na kurz ruského lidového tance pro dospělé. Bližší informace k terminům a ceně se dozvíte v létě.

 Ruský lidový tanec