SKYPE - výuka

Obrázek uživatele Oxana Vakhrusheva

Skype-výuka, co to je?

SKYPE výuka je novou formou individuálních kurzů. Konverzace, výklad
nové gramatiky, ani procvičování s lektorem neprobíhá v učebně, ale na
dálku s využitím aplikace Skype. Nové internetové technologie pomáhají
bourat hranice a sbližují na dálku.

Výhody:

• efektivní využití času a finančních prostředků - Neztrácíte čas na cestách a v zácpách. Naši lektoři například učí cizince v zahraničí za české ceny, což je pro firmu s pobočkou v jiné zemi výhodnější.

• flexibilita – Čas výuky lze snadno přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

• dostupnost – Výuku můžete realizovat kdekoli, kde je přístup k Internetu.

• rozmanité studijní materiály – Lektor a student si mají možnost
předávat různé materiály, včetně autentických a aktuálních článků/video/audio, a reagovat okamžitě na vzniklé otázky.

Jazyk: 
Cena kurzu: 
290 Kč