Výlet Přírodní rezervace Karélie 25.6 – 29.6.2016

Den první:
Pevnost Oříšek se nachází na ostrovu v ústí řeky Něvy. Mandrogi – unikátní Ruská vesnice, kde poznáte lidová ruská řemesla a architekturu, ucítíte se uprostřed ruské pohádky. Můžete navštívit muzeum vodky a dát si lidové jídlo.
Večeře u táboráku a bílá severní noc ve stanu na břehu jednoho z Karelských jezer. Nečekejte brzké vstávání.

Den druhý:
Petrozavodsk – muzeum kraje. Odsud odplujeme lodí na cíl našeho výletu – Kižský pogogst – ostrov, na kterým se nachází skanzen – muzeum dřevěné architektury, postavené bez jediného hřebíku, který se nachází pod záštitou UNESKA. My však jedeme dál… Náš cíl dneska – prameny unikátní živé vody a zbytky už dlouho nefunkční sopky. Dále se projedeme po zachovalých pradávných vesnicích, ve kterých nepotkáme skoro ani jedinou duší, a přijedeme k malé vesničce, ve které přespíme, a ráno na nás čeká romantický výlet lodí na už zmíněný ostrov.

Den třetí:
Kižský pogost a návrat domu. Noc ve stanu.

Den čtvrtý:
Příjezd do Petrohradu.

Cena: 7.000,- Kč

Karélie